268.2 Сертифікатна програма "Школа професіоналів"


14/02/2022 13:00 - 03/03/2022 10:00

268.2 Сертифікатна програма "Школа професіоналів"

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії УКУ розпочинає набір учасників на курси підвищення кваліфікації «Школа професіоналів»                      Модуль 2 "Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату".
 

Мета сертифікатної програми – підвищення рівня професійних компетенцій фізичних терапевтів та ерготерапевтів, яке включає поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних професійних навичок.
 

Для кого:
-викладачі освітніх програм з Фізичної терапії та ерготерапії;
-практикуючі фізичні терапевти та ерготерапевти із завершеною вищою освітою;
-фахівці мультидисциплінарних реабілітаційних команд із завершеною вищою освітою.

Викладач: Тарас Панасевич.
Коли: 4-5 березня, 11-12 березня, 25-26 березня 2022 року.

Формат проведення:
очно-дистанційний, упродовж місяця.
1 тиждень (пт.-сб. дистанційно);
2 тиждень (пт-сб. дистанційно);
3 тиждень (самостійна робота);
4 тиждень (пт-сб. очно).

Основні теми, які будуть розглядатися у межах модуля:

  • Основи кінезіології в клінічній практиці (остеокінематика, артрокінематика, кінетика, кінематика).
  • Алгоритм обстеження при порушенні діяльності опорно-рухового апарату. Практичне застосування.
  • Втручання у фізичні терапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату (зменшення болю, відновлення амплітуди руху та силових якостей, функціональне тренування).

Фахові компетентності, які отримує учасник

  • Здатність відповідно до МКФ визначати проблеми фізичної, когнітивної, психоемоційної, духовної сфер, обмеження заняттєвої участі пацієнта.
  • Здатність клінічно мислити, планувати терапію, застосовувати засоби та методи науково-доказової практики, аналізувати та інтерпретувати результати, вносити корективи до розробленої програми фізичної та/або ерготерапії чи компонентів індивідуальної програми реабілітації.
  • Здатність ефективно спілкуватися з пацієнтом/клієнтом, його родиною й опікунами, формувати розуміння власних потреб пацієнта та шукати шляхи їх реалізації, розробляти та впроваджувати домашню програму терапії.
  • Здатність до роботи у реабілітаційній команді та міжособистісної взаємодії з представниками інших професійних груп різного рівня.
  • Здатність оцінювати фактори пацієнта/клієнта (функції і структури організму, особистісні цінності, переконання та духовність), фізичне, соціально-економічне та культурне середовище які впливають на його заняттєву активність у сферах самообслуговування, дозвілля (гри) та продуктивної (навчальної) діяльності.
  • Здатність застосовувати у практичній діяльності теорії та доказову базу щодо заняттєвої активності та заняттєвої участі пацієнта/клієнта, охоплюючи розуміння змісту, мети заняттєвої активності та її впливу на здоров’я і добробут людини, вміння оцінювати, аналізувати, адаптовувати заняттєву активність та застосовувати її у терапевтичний спосіб.

Сертифікат
При успішному складанні підсумкового контролю за 100 бальною шкалою (оцінка вища 65 балів), здобувач отримує сертифікат про проходження програми. 

Кількість кредитів: 1 модуль – 3 кредити (90 годин).
Детальніше: https://rehab.ucu.edu.ua/certificate-program/

В вразі виникнення запитань звертайтесь: physicaltherapy@ucu.edu.ua


Контакти організатора

Телефон: +38 (063) 396-68-91

Ел. пошта: mariya13@ucu.edu.ua