258.1 Сертифікатна програма професійного розвитку вчителів та викладачів української мови «Українське слово: від узусу до словників»


24/01/2023 09:00 - 31/03/2023 10:00

258.1 Сертифікатна програма професійного розвитку вчителів та викладачів української мови «Українське слово: від узусу до словників»

Сертифікатна програма професійного розвитку вчителів та викладачів української мови  «Українське слово: від узусу до словників»

Обсяг: 30 акад. год. (1 кредит ECTS)

Організатор: кафедра філології УКУ

Програма «Українське слово: від узусу до словників» спрямована на оновлення та поглиблення знань, важливих для викладання предметів філологічного циклу в закладах загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, і містить модулі:

 • Наталія Багнюк "Словники в шкільному курсі української мови: можливості та суперсили" (10 акад. год.)
 • Ганна Дидик-Меуш "Мовлення Львова та львівське койне" (10 акад. год.)
 • Євген Редько "Сучасне українське словотворення: ресурси та засоби" (10 акад. год.)

Сертифікатна програма професійного розвитку вчителів та викладачів української мови «Українське слово: від узусу до словників» покликана:

 • розвивати загальні та вдосконалювати професійні компетентності вчителя-словесника;
 • урізноманітнити методики навчання української мови з урахуванням сучасних підходів до викладання лексики, словотвору, лексикології та діалектології;
 • розширити знання про використання словників, електронних платформ та цифрових інструментів миттєвого зворотного зв’язку у викладацькій практиці задля ефективного опанування навчального матеріалу та урізноманітнення навчальних практик.

Тематика занять відповідає затвердженим Міністерством освіти та науки України навчальним програмам з української мови та української мови професійного спрямування, Програмам курсів за вибором, які рекомендує МОН України щорічно. Курс буде корисним для вчителів-словесників, вчителів-методистів, вчителів української мови у школах та викладачів  української мови професійного спрямування в ліцеях, коледжах, університетах чи інших навчальних закладах.

Загальна інформація

Період навчання: 11-25 березня 2023 року

Для участі в програмі потрібно до 01 березня 2023 року заповнити аплікаційну форму та оплатити участь. 

Вартість: 1000 грн. (800 грн. для “ранніх пташок”* до 20 лютого 2023 року)

Формат навчання: змішаний (онлайн і вживу)

Координаторка програми: 

Ольга Бєлявцева bieliavtseva@ucu.edu.ua

Форма підтвердження результатів навчання: сертифікат із зазначеною кількістю годин.

Реєстрація триватиме до 18:00 год. 01 березня 2023 року.

Структура програми

Програма обсягом 30 акад. год. (1 кредит ECTS) складається з трьох змістових блоків (модулів), завдання яких учасники виконають під час інтенсивних навчальних днів (12 академічних годин) та самостійної роботи (18 академічних годин).

Програма має практичне спрямування і передбачає, що учасник/учасниця:

 • бере активну участь у синхронних лекційних і семінарських заняттях (12 акад.год.)
 • та самостійно: 
 • долучається до вивчення змісту модуля, опрацьовуючи рекомендовані матеріали за навчальними модулями (12 акад. год.);
 • практично застосовує набуті знання й досвід та рефлексує щодо отриманих результатів (6 акад. год.). 

 

Змістовий блок 1

Словники  у шкільному курсі української мови: можливості та суперсили

(старша викладачка кафедри філології УКУ Наталя Багнюк)

Модуль зорієнтований на те, щоб:

- ознайомити учасників й учасниць з історією лексикографічного опрацювання української мови – від найперших лексиконів XVI ст. до радянських і сучасних академічних словників та найновіших цифрових лексикографічних проєктів із наскрізною настановою здолати імперські міти про українську мову та її історію;

- надихнути активно застосовувати різні типи словників у навчальній практиці не лише для виконання базових завдань освітньої програми, а й у творчих / нестандартних навчальних активностях учнів, спрямованих на позитивну динаміку в активному словнику учнів (якісні й кількісні параметри лексикону школяра);

- поділитися досвідом використання різних цифрових платформ та цифрових інструментів миттєвого зворотного зв’язку у викладацькій практиці задля ефективного опанування навчального матеріалу та урізноманітнення навчальних практик.

 

Змістовий блок 2

Мовлення Львова та львівське койне

(професорка  кафедри філології УКУ Ганна Дидик-Меуш)

Лекції-розповіді про мовлення жителів Львова та про особливості львівського койне для вчителів уклала Ганна Дидик-Меуш, одна з авторок знаменитого в Україні та поза її межами словника «Лексикон львівський: поважно і на жарт», який від 2009 року витримав чотири перевидання із суттєвими доповненнями.

Основна проблематика:

- Мова Львова: синхронійний та діахронійний аспекти (минуле і сучасне). Як писемні пам’ятки, писані у Львові та околицях, відтворюють мовний портрет міста.

- Мова Львова кінця ХХ – початку ХХІ ст. Особливості львівського койне. Образи-символи, збережені у слові.

- Мова Львова за останні 10 років. Вплив політичної ситуації, адміністративно-територіальних змін в Україні на мовлення жителів Львова. Тимчасово переміщені особи, біженці та їхній вплив на зміну мовного обличчя Львова і навпаки. Ситуація в місті впродовж 2022 року і мова міста.

 

Учителі-словесники здобуть чи розширять теоретичні знання та практичні навички:

- із лексики, лексикології та діалектології;

- з основ соціологічного опитування (навчаться складати гугл-форми для опитування, працювати з респондентами);

- роботи з тимчасово переміщеними особами та біженцями, навчаючи їх української мови та ознайомлюючи з особливостями львівського койне.

 

Змістовий блок 3

Сучасне українське словотворення: ресурси та засоби

(доцент кафедри філології УКУ Євген Редько)

Модуль зорієнтований на те, щоб:

– ознайомити учасників й учасниць з основними особливостями сучасного українського словотворення в контексті суспільних трансформацій, яких зазнає наша країна за часів Незалежності, зокрема типовими дериваційними способами та засобами, їхньою реалізацією в повсякденному мовленні українців, “стримувачами” та “обмежувачами” дериваційних процесів, нетиповим словотворенням як виразною ознакою посттоталітарного етапу розвитку української мови;

– поділитися досвідом створення друкованих та електронних словників, пов’язаних із сучасними словотвірними процесами, зокрема ознайомити учасників й учасниць зі СВІТ (Словник відповідників до іншомовних термінів) як прикладом лексикографічного унормування сучасних словотвірних процесів в українській мові;

– на базі СВІТ організувати робітню зі створення словникових статей та використання їх у навчальній практиці.


Контакти організатора

Ел. пошта: bieliavtseva@ucu.edu.ua