721_Підготовчий курс для вступу на магістерську програму (матеріали)


14/09/2021 09:00 - 30/11/2023 10:00

721_Підготовчий курс для вступу на магістерську програму (матеріали)

Доступ до матеріалів підготовчого курсу до вступу на магістерську програму Data Science.

Мета курсу – нагадати та наголосити на основних темах та напрямах математики, які не лише будуть на вступних іспитах, а й знадобляться під час самого навчання на програмі. Курс орієнтований на актуалізацію знань з лінійної алгебри, математичного аналізу, теорії ймовірностей та дискретної математики, а не на вивчення матеріалу з нуля.

Важливо: проходження курсу не означає додаткових балів чи інших «бонусів» на вступних іспитах.

Даний квиток надає доступ до матеріалів курсів (запис відео-занять та лекційні матеріали).  

Зверніть увагу, що після оплати вам на пошту має прийти доступ до матеріалів. В разі неотримання , будь ласка, зверніться за допомогою на адресу mscs@ucu.edu.ua. 

 

Наповнення курсу

Математичний аналіз

 • Похідна складеної функції.
 • Дослідження функцій на екстремуми
 • Частинні похідні функції багатьох змінних
 • Дослідження функції багатьох змінних на екстремум
 • Умовний екстремум функції багатьох змінних
 • Числові ряди.
 • Сума геометричного та гармонічного ряду.
 • Степеневі ряди. Ряди Тейлора та Маклорена

Теорія ймовірностей

 • Ймовірність випадкової події, незалежні події
 • Умовна ймовірність
 • Формула повної ймовірності
 • Формула Байєса
 • Випадкові величини
 • Розподіли випадкових величин (нормальний, біноміальний, рівномірний)
 • Незалежність випадкових величин
 • Математичне сподівання та дисперсія

Дискретна математика

 • Множини
 • Відношення
 • Булева алгебра
 • Графи
 • Алгоритми на графах

Лінійна алгебра

 • Додавання і множення матриць.
 • Обернена матриця.
 • Ранг матриці.
 • Методи розв’язку системи лінійних рівнянь.
 • Однорідні системи лінійних рівнянь.
 • Вектори та лінійні дії над ними.
 • Лінійні векторні простори. Лінійна незалежність векторів. Вимірність лінійного векторного простору.
 • База лінійного векторного простору. Розклад вектора за базою.
 • Рівність і колінеарність векторів. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами.
 • Векторний добуток векторів.

Викладачі

На курсі викладають викладачі факультету прикладних наук: Степан Фединяк (математичний аналіз), Юлія Колодій (теорія ймовірностей), Олексій Молчановський (дискретна математика), Наталія Терлич (лінійна алгебра).

Контакти

Для більш детальної інформації просимо звертатися за адресою mscs@ucu.edu.ua.


Контакти організатора

Телефон: +38 (097) 325-10-06

Ел. пошта: a.korniychuk@ucu.edu.ua